Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Pötréte szellemi értékei


Pötréte első írásos említése a XIII. század közepéről, 1269-ből való. Ekkor a település Petréte név alatt szerepel. Nem lehet pontosan tudni, honnan származik a név; keletkezhetett a Petrus személynév rövidüléses formájából, a Pétre réte birtokos szerkezetből. Nem zárható ki az sem, hogy a név szláv eredetű.

A 20. század hatvanas éveiben földrajzi neveit felgyűjtötték; itt is több lehetőséggel találkozunk a település nevét illetően.

Pötréte azok közé a települések közé tartozik, melyről középkori adatokat közöl Holub József Zala megye története a középkorban című munkájában. Az alábbi részlet a műből való:
"Ma Pötréte Pacsától délre. A zalai vár földje volt, amelyből egy részt 1269-ben IV. Béla Csák
orbászi ispánnak adott cserébe /Fejér: i.m. VII/1. 356./. A XIV. században a Rajkiek kezén találjuk,
/1337. ZO. I. 329./, s az ő birtokuk az egész középkoron át.
1376-ban, amikor Rajki Rajki (sic!) Tamás be akarta magát iktattatni rajki várjobbágyok
birtokába, ennek ellenmondott Rajki Miklós fia Péter, s jogai igazolására egy 1270-ben kelt
oklevelet mutatott fel, mely szerint Pósa mester fiai, rajki nemesek, felkérték a királytól a Petréte
nevű földet vagy birtokot, mely a zalai várszolgáké volt, – s a Kanizsa és Piliske vize közt, az ő
Rajk birtokuk szomszédságában feküdt – s ezt meg is kapták. A tárgyaláson azonban rögtön
kiderült, hogy ez hamis, s így 1379-ben az országbíró úgy döntött, hogy a vitás rajki részbe Tamást iktatták be, Petréte birtokot pedig a király számára foglalták el /ZO. II. 156-164./."

A Magyar nagylexikonból tudjuk, hogy a törökök többször felégették, a 17. sz. második felében puszta, a század második végétől lakott település.
A Révai nagy lexikonából pedig megtudhatjuk, hogy Pötrétének 1920-ban 835 magyar lakosa volt, míg az Új magyar lexikon szerint 1960-ban 740-en lakták a települést.

régi zsúpos ház a faluban (már elbontották)
Az 1996-os Ki kicsoda Zala megyében? könyv összefoglalója jól összegzik az ismereteket Pötrétéről.
1998. március 31-én zárult annak az összefoglalónak az adatgyűjtése, mely a Zala megye kézikönyvében jelent meg. Ez a kötet angol nyelvű összefoglalót is közöl. Részletes történeti feldolgozást és nagyon gazdag adattárat olvashat itt az érdeklődő.
A Pannonhát tájpark című kiadvány a település turisztikai értékeit foglalja össze német nyelven is.

A településről és az ott élő emberekről készített régi fotók a pötrétei képtárban láthatók.

Pötréte településről összegyűjtött linkek a tematikus linktárban érhetők el.

Kedves Látogatónk! Amennyiben észrevétele van a honlappal kapcsolatban, kérem, hogy az alábbi címen jelezze:
bognarcsilla(kukuc)nagykar(ponthu)
Bognár Csilla