Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
30.6 KB
2008-05-07 11:37:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
609
2092
Pötréte - Ki kicsoda Zala megyében 1996 458old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Rab László (szerk.) ; Lukács József (szerk.) ; Molnár László (szerk.)
Szerz. közl.: [fel. szerk. Rikli Frenc] ; [szerk. biz. Rab László, Lukács József, Molnár László et al.]
Kiadás jelzés: 1996
Kiadás: [Zalaegerszeg] : Dél-Dunántúli Extra Lapkiadó Kft., [1996]
ETO jelzet: 929(439.121)"1996"(03) ; 03[929(439.121)"1996"] ; 06(439.121)"1996"(03) ; 908.439.121"1996"(03) ; 03[908.439.121"1996"] ; 03[06(439.121)"1996"]
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 806 p.
Megjegyzés: Lezárva: 1996. október ; ISSN 1416-5864


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

PÖTRÉTE


Pötréte Közép-Zalában, a Szévíz völ-gyében, a Nagykanizsa-Szombathely vasútvonal mentén található. A települést a XIII. század közepétől említik írásos forrá-sok, az első ilyen említés 1269-ben: Pettrethe. A név keletkezése bizonytalan, további vizsgálatot kíván. Származhat egy Petre réte-féle birtokos jelzős szerkezetből, de nincs kizárva a szláv származtatás sem.
Pötréte az 1930-as években "kisközség a pacsai járásban - írja Szeghalmi Gyula a Dunántúli vármegyék című könyvében. -Lakóházainak száma 142, lakóinak száma 801 fő." A település a II. világháború után szépen formálódott, noha a körzetesítés a hetvenes években véget vetett a fejlődésnek. Megszűnt a helyi tanács, majd az iskola. Pötrétét ma 386-an lakják, az itt élő lakosok fele nyugdíjas.
A pötrétei emberek ellátásáról két vegyesbolt gondoskodik, ezenkívül egy italbolt és egy söröző működik a községben. Az 1993-ban felújított művelődési házban kapott helyet a könyvtár, ugyanitt tartják a különböző rendezvényeket, a falugyűléseket. A háziorvos, az iskola, az óvoda és a körjegyzőség Felsőrajkon található, működtetésüket társulás formájában látja el az önkormányzat.
A vezetékes ivóvízhálózat 1985-ben épült, a telefont 1995-ben vezették be a faluba. Minden harmadik pötrétei család rendelkezik telefonnal.

A település határában az 1970-es évektől kezdődően jelentős tőzegbányászat folyik. A kitermelést és a feldolgozást a Bioland Kft., illetve a Hidroterra Kft. végzi. A bányászat után visszamaradó tavak, melyek jelentős része települési tulajdonba került, horgászle-hetőséget biztosít. Horgászegyesület is működik. A Backó Kft. sertéstelepéről több húsüzem ellátását biztosítják. A magánkézben lévő mezőgazdasági területeket a gelsei Gazdálkodók Szövetkezete bérli, egyéni vállalkozókról is tudunk. Közülük néhányan dísznövény-termesztéssel foglalkoznak. A ZALATRÓFEA Kft. vadászházának egy-egy vadászidényben sok a külföldi vendége. A települési önkormányzat tagja a pacsai Kö-zép-Zalai Területfejlesztési Társu-lásnak, ezen kívül részt vesz a gel-sei Principális-menti Önkormány-zatok Társulásának munkájában. Az 1990-ben választott képviselő-testület tagjai: Szabó István polgár-mester, Gerencsér László, Kiss Pál, Kovács Gyula, Tihanyi Tibor, Varga József. Az önkormányzat az első választási ciklusban felújítási és út-rekonstrukciós munkákat végeztetett. 1994-ben Szabó Istvánt megerősítet-ték tisztségében, Gáspár Károlyt al-polgármesterré, Cser Ottónét, Cseke Lászlót, Simán Jánost és Szabó Lászlót képviselővé választották.